preskoči na sadržaj

Treća ekonomska škola Zagreb

 > Naslovnica
vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA

Autor: Dijana Mlađenović, 5. 3. 2015. 16:10

TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 5

10000 ZAGREB

 

      Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. –  ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. i 152/14) ravnatelj Treće ekonomske škole raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:

- stručni suradnik – knjižničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

Uvjeti:

-  propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o knjižnicama

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaze o stručnoj spremi
  3. dokaz o radnom iskustvu ( presliku potvrde mirovinskog osiguranja / elektronički ispis staža)
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  5. presliku  domovnice

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenom presliku.

Na javni natječaj, mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži osobne podatke i priloge navedene u natječaju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo,  i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu: Treća ekonomska škola, Trg J. F. Kennedyja 5, 10000 Zagreb.

 

 [više]

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE

Autor: Dijana Mlađenović, 7. 1. 2015. 10:35

 [više]

OBAVIJEST MATURANTIMA

Autor: Dijana Mlađenović, 25. 9. 2014. 09:53

Svi maturanti koji su u jesenskom roku u šk.god. 2013./2014. pristupili ispitima Državne mature i položili ih, Potvrde o položenim ispitima Državne mature mogu preuzeti kod učeničkog referenta u četvrtak 25.09.2014. i petak 26.09.2014. u uredovnom vremenu od 8 h do 15 h.

 [više]

OBAVIJESTI VEZANE ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE 2014./2015. GODINE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 3. 9. 2014. 22:39

 [više]

Objavljen je raspored održavanja popravnih ispita u jesenskom roku školske 2013./2014. godine

Autor: Dijana Mlađenović, 21. 7. 2014. 17:40

Raspored održavanja popravnih ispita možete vidjeti samo ako se prijavite CARNet-ovim korisničkim imenom i lozinkom. Raspored mogu vidjeti samo učenici i nastavnici na koje se to odnosi.

 [više]

Popis učenika prvih razreda po odjeljenjima u školskoj 2014./2015. godini Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 19. 7. 2014. 15:21

 [više]

Natječaj za najam sportske dvorane

Autor: Dijana Mlađenović, 4. 7. 2014. 13:15

Sukladno odluci Školskog odbora Treće ekonomske škole, na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, raspisuje se natječaj za najam sportske dvorane, površine 236,50 m2, radnim danom u vremenskom periodu od 20:30 do 21:30 sati, te subotom i nedjeljom prema mogućnostima Škole. Cijena najma iznosi 200 kuna na sat,  zajedno s PDV-om.

 [više]

Upisi u I. razred školske godine 2014./2015.

Autor: Dijana Mlađenović, 2. 7. 2014. 13:32

Dokumentacija za upise u šk. godinu 2014./2015. za učenike prvih razreda

-          učenik svoj upis potvrđuje svojim potpisom i potpisom roditelja na upisnici i dužan je popunjenu upisnicu dostaviti u srednju školu u dolje navedenom vremenskom razdoblju

-          uz Upisnicu koje treba donijeti u razdoblju od 14.07. – 18.07.2014., u vremenu od od 8,00 – 16,00 sati potrebno je priložiti potvrdu školske medicine (od školskog liječnika, ne obiteljskog) i ostale dokumente s kojima su stečena dodatna prava za upis

-          kandidati koji u školu ne dostave upisnicu te navedenu potvrdu liječnika školske medicine gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok

 [više]

Obavijest o podjeli svjedodžbi za prve, druge i treće razrede Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 27. 6. 2014. 13:53

 [više]

Obavijest o podjeli svjedodžbi za prve, druge i treće razrede

Autor: Dijana Mlađenović, 26. 6. 2014. 12:53

Zbog tehničkih razloga svjedodžbe neće biti podijeljene u petak, 27.06.2014. Nakon otklanjanja poteškoća, učenici će ovim putem biti pravovremeno obavješteni o terminima podjele.

 [više]

Svečana podjela završnih svjedodžbi

Autor: Dijana Mlađenović, 26. 6. 2014. 11:50

 [više]

Objavljen je raspored održavanja komisijskih i popravnih ispita u ljetnom roku školske godine 2013./2014.

Autor: Dijana Mlađenović, 25. 6. 2014. 22:51

 [više]

Objavljen je raspored održavanja popravnih ispita za završne razrede školske godine 2013./2014.

Autor: Dijana Mlađenović, 30. 5. 2014. 09:22

 [više]

Raspored obrane završnog rada

Autor: Dijana Mlađenović, 5. 6. 2014. 14:44

Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku pogledajte ovdje!

 [više]

Objavljen je Natječaj za najam automata za tople napitke, te automata za sendviče, hladne napitke, mliječne proizvode, grickalice i sl. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 18. 3. 2014. 21:38

 [više]

Objavljen je Natječaj za upis polaznika u program obrazovanja odraslih Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 11. 9. 2013. 17:59

 [više]

OBAVIJESTI VEZANE ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE 2013./2014. GODINE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 29. 8. 2013. 17:39

 [više]

Popis učenika prvih razreda po odjeljenjima u školskoj 2013./2014. godini Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 29. 8. 2013. 18:26

 [više]

Popis učenika prvih razreda školske 2013./2014. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 19. 7. 2013. 14:06

 [više]

Nova obavijest maturantima o terminima za ulaganje prigovora na ispite Državne mature Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 10. 7. 2013. 09:55

 [više]

Upisi u I. razred školske 2013./2014. godine

Autor: Dijana Mlađenović, 8. 7. 2013. 12:37

Svi učenici koji su stekli pravo upisa potvrđuju upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici (bit će dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a).

Upisnicu su dužni dostaviti u Treću ekonomsku školu prvog dana nastavne godine 2013./2014. tj. 2. rujna 2013.

Učenici koji su prilikom upisa ostvarili dodatne bodove po bilo kojoj osnovi dužni su donijeti originalne dokumente i potvrde o ostvarivanju tog prava 2. rujna 2013. godine.

Do 2. rujna 2013. nije potrebno dostavljati nikakve dokumente u Školu, a raspored učenika po razrednim odjelima bit će objavljen na web stranici Škole i ulaznim vratima Škole prije početka nastavne godine.

 [više]

Obavijest maturantima o terminima za ulaganje prigovora na ispite Državne mature Vijest ima dokument u privitku

Autor: Slavica Falamić, 7. 7. 2013. 23:40

 [više]

Obavijest maturantima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 4. 7. 2013. 00:04

 [više]

Radno vrijeme Škole u razdoblju od 15.07. do 21.07.2013. god. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 29. 6. 2013. 00:59

 [više]

Popravni ispiti će se održati od 1.7. do 5.7.2013. godine

Autor: Dijana Mlađenović, 27. 6. 2013. 17:02

Raspored održavanja popravnih ispita možete vidjeti samo ako se prijavite CARNet-ovim korisničkim imenom i lozinkom. Raspored mogu vidjeti samo učenici i nastavnici na koje se to odnosi.

 [više]

Komisijski ispiti će se održati od 26.06. do 28.06.2013.

Autor: Dijana Mlađenović, 21. 6. 2013. 09:32

Raspored održavanja komisijskih ispita možete vidjeti samo ako se prijavite svojim korisničkim imenom i lozinkom. Raspored mogu vidjeti samo učenici i nastavnici na koje se to odnosi.

 [više]

Podjela svjedodžbi učenicima prvih, drugih i trećih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 21. 6. 2013. 16:14

 [više]

POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA ZA NASTAVAK REDOVNOG OBRAZOVANJA NAKON ZAVRŠETKA TROGODIŠNJE STRUČNE SPREME

Autor: Dijana Mlađenović, 19. 9. 2012. 12:25

UVJETI:

Svi zainteresirani polaznici dužni su podnijeti pisanu zamolbu za nastavak redovitog obrazovanja za školsku godinu 2012./2013. od četvrtka 20. do četvrtka 27. rujna 2012. godine na urudžbeni zapisnik škole od 9 do 13 sati. Ukoliko je učenik maloljetan, zamolbu podnosi roditelj.

Učenik je uz zamolbu dužan priložiti sljedeće:

a) sve originalne svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju na osnovu kojih traži nastavak obrazovanja

b) fotokopiju rodnog lista i domovnice

Uvjete i način polaganja kao i broj razlikovnih  i dopunskih ispita utvrdit će Nastavničko vijeće nakon zaprimljenih prijava.

Učenik koji je upisan u IV. razred kao redoviti učenik obavezan je pratiti nastavu tijekom cijele nastavne godine i sudjelovati u svim obavezama i aktivnostima kao i svi učenici u razrednom odjelu.

 [više]

OBAVIJEST O POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.

Autor: Dijana Mlađenović, 30. 8. 2012. 21:51

Nastava za sve razrede počinje u ponedjeljak, 03.09.2012.

Turnus 1. i 3. razreda počinje u 8,00 sati. 

Turnus 2. i 4. razreda počinje u 14,00 sati.

Raspored odražavanja nastave za prvi nastavni dan

Raspored razreda po učionicama

Popis učenika po razrednim odjeljenjima

Obavijest za 2., 3. i 4. razrede

 [više]

PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA POLAGANJE U JESENSKOM ISPITNOM ROKU – VAŽNO! Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 13. 7. 2012. 22:15

 [više]

Raspored obrane završnog rada

Autor: Dijana Mlađenović, 8. 6. 2012. 14:00

Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku pogledajte ovdje!

 [više]

UPISI 2012./2013. - ljetni rok, I. krug

Autor: Dijana Mlađenović, 6. 7. 2011. 13:48

 [više]

Obavijest maturantima o preuzimanju potvrda o položenim ispitima državne mature u ljetnom roku 2011./2012. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 29. 6. 2012. 11:25

 [više]

Svečana podjela završnih svjedodžbi

Autor: Dijana Mlađenović, 27. 6. 2012. 14:00

 [više]

Natječaj za upis u I. razred za školsku 2012./13. godinu

Autor: Dijana Mlađenović, 18. 6. 2012. 18:09

 [više]

Akcija za maturante - "Moj prvi Microsoft certifikat"

Autor: Dijana Mlađenović, 30. 3. 2012. 22:30

 [više]

Vremenik pismenih provjera znanja za 2. polugodište Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 12. 3. 2012. 10:40

 [više]

Zamjena uloga - demokratizacija odnosa u školi 09.12.2011.

Autor: Dženis Mujičić, 27. 12. 2011. 19:24

 [više]

Vremenik pismenih provjera znanja do kraja 1. polugodišta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Mlađenović, 8. 10. 2011. 22:30

 [više]

Festival znanosti 2011.

Autor: Violeta Grilec, 22. 8. 2011. 00:09

Festival znanosti

 

 [više]

Smotra "Zakon u razredu"

Autor: Violeta Grilec, 21. 8. 2011. 23:58

Zakon u razredu

 [više]

Osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju "Mladi poduzetnik"

Autor: Dijana Mlađenović, 2. 7. 2011. 22:16

                                                    Za pokretanje: desni klik - play

O dojmovima sudionice natjecanja, učenice Magdalene Ećimović, možete pročitati ovdje.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 TELEVIZIJA O NAMA

Osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju "Mladi poduzetnik"(za pokretanje:desni klik -play)

Kalendar
« Ožujak 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Tražilica
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Anketa
Crno ili bijelo?Forum
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Treća ekonomska škola Zagreb / Trg J. F. Kennedyja 5, HR-10000 Zagreb / www.ss-treca-ekonomska-zg.skole.hr / ured@ss-treca-ekonomska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju